Rozpočet a rozpočtový plán ŠJ Přelouč

Schválený rozpočet na rok 2018 a Střednědobý rozpočtový plán ŠJ na rok 2019-2020

Rozpočet na rok 2018.pdf

Střednědobý rozpočtový plán ŠJ 2019-2020.pdf

usRM094-2017-schválení rozpočtů.docx

Dokumenty v listinné podobě jsou uloženy k nahlédnutí v kanceláři ředitelky školní jídelny.