Aktuálně

Výdej obědů o prázdninách

02.07.2019 07:41

Výdej obědů v době od 1.7. - 19.7.2019 a od 26.8. - 30.8. 2019

 od 11:00 - 12:00

Objednávky obědů po intenetu přes www.strava.cz žádáme

objednat na následující den do 12:00 hod.

 

Celozávodní dovolená od 22. 7. 2019 - 19. 8. 2019.

—————

Informace o stravování a přihlašovací dokumenty pro strávníky ke stažení

29.08.2018 10:09

 

Žáky ZŠ Přelouč a žáky Gymnázia a SOŠ Přelouč

lze přihlásit ke stravování poslední týden v srpnu 2019

v pokladně Školní jídelny Přelouč, Obránců míru 1714

(strávníci se mohou přihlásit ke stravování také v době od

9.7. - 19.7. 2019 od 8:00 - 12:00 v pokladně ŠJ Obránců mírru 1714)

26. 8. - 27. 8. 2019 pondělí - úterý      9:00 - 12:00 hod

28. 8. 2019                             středa     9:00 - 15:00 hod

29. 8. 2019                             čtvrtek    9:00 - 15:00 hod

30. 8. 2019                             pátek       9:00 - 15:00 hod

 2.  9. 2019                             pondělí    8:00 - 15:00 hod

od 3. 9. 2019 od 11:00 - 14:15 hod

tel. kontakt ŠJ:                   466 955 157

tel. pokladna (stravné):     466 536 748 (od 11:00 - 14:15 hod)

                   pokladní hodiny:

      (pokladna ŠJ Obránců míru 1714)

pondělí - pátek                   11:00 - 14:15 hod                                                       

Informace pro strávníky a pro strávníky, kteří se u nás přihlašuji poprvé.

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ ŠJ PŘELOUČ.PDF   vždy přinést při první registraci v naší ŠJ,

Obránců míru 1714, platí i pro Školní jídelnu-výdejnu, Masarykovo nám.44

Platební a objednací podmínky.pdf  žádáme strávníky o  dodržování

platebních podmínek ŠJ Přelouč.

Objednávání stravy přes internetovou stránku www.strava.cz.docx

letak strava.pdf 

Strava_navod.pdf 

Strava_android.pdf

Informace o stravování ve Školní jídelně,Obránců míru 1714.pdf

Informace o stravování pro žáky ZŠ Masarykovo nám. Přelouč ve školní výdejně.pdf

 UPOZORNĚNÍ pro strávníky, rodiče žáků a studentů 

Stravování ve školní jídelně a školní jídelně - výdejně se řídí vnitřním řádem (viz přílohy).

Vnitřní řád Školní jídelny Přelouč od 1.9.2018.pdf

Vnitřní řád výdejny Masarykovo nám Přelouč od 1.9. 2018.pdf

Žák a student má nárok na dotovanou stravu pouze při pobytu ve škole.

Při nepřítomnosti strávníka si strávník stravu odhlašuje i přihlašuje den předem do 14.00 hod. osobně v pokladně, na objednacím boxu, portálu www.strava.cz, telefonicky na telefonním čísle 466 955 157, 466 536 748.

Při onemocnění a v době nepřítomnosti ve škole není možné odebírat státem dotovanou stravu (Školský zákon č.561/2004 Sb. § 119). Do jídlonosiče se poskytuje strava pro žáka za cenu potravin pouze v 1. den nemoci, kdy se strávník odhlásí (§ 4 odst. 9 vyhl. č. 107/2005 Sb).

Upozorňujeme Vás, že v případě odběru jídla mimo prostor školní jídelny, je nutné si přinést pro tento účel tzv. jídlonosič.

Strava vydávaná do jídlonosičů je určena k okamžité  spotřebě, nelze jí uchovávat.

Z bezpečnostních a hygienických důvodů jiný způsob odběru teplých jídel neakceptujeme. 

Obědy do jídlonosičů se vydávají ve Školní jídelně,Obránců míru 1714, v době od 11:15–11:45 hod. 

Ve Školní jídelně - výdejně, Masarykovo nám. se pro nemocné žáky strava do jídlonosičů vydává od 11:35 - 11:45 (pouze první den nemoci).

Pokud mají rodiče zájem odebírat pro dítě stravu i další dny nemoci, musí za tyto dny uhradit plnou cenu oběda (včetně ostatních nákladů):

 

—————

Ceny stravného od 1.září 2018

18.02.2013 12:37
 Ceny stravného

 

 žáci 7-10 let                                                 24-- Kč

 žáci 11-14 let                                      26,-- Kč

 žáci nad 15 let + studenti SŠ                    28,--Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku. Školní rok se počítá od 1.9. - 31.8.

 

Závodní stravování  a stravování na talíř v ŠJ  (včetně DPH)                   71,--Kč 

 Ostatní strávníci do jídlonosičů  (včetně DPH)                                         68,--Kč

 

- v cenách stravného pro jednotlivé skupiny strávníků je zahrnuta polévka, hlavní jídlo, příloha,  ovoce, zeleninové saláty,  celozrnné výrobky, 0,2 l nápoje (čaj, ovocný nápoj,mléko a v neomezené míře čistá pitná voda) vše dle denní nabídky.

 

Stravování ve školní jídelně se řídí:

Vyhláškou č.107 o školním stravování.doc

Spotřebním košem.docx

Nutricni-doporuceni.pdf

 

—————

Výdej obědů a informace o stravování

26.03.2015 12:25

           

Výdej obědů ve Školní jídelně Přelouč, Obránců míru 1714, Přelouč

od 11:15 - 11:45 výdej do jídlonosičů 

                              (platí pro všechny strávníky, kteří si odebírají

                                stravu do jídlonosičů tj. i pro rodiče žáků.

                               Po této době nebude oběd do jídlonosiče

                                 vydán!!!!!!!!!!)

od  11:45 - 14:15 žáci a ostatní strávníci na talíř

      14:15 - 14:30 pouze žáci Gymnázia a SOŠ Přelouč 

 

Vstup do prostoru jídelny je dovolen pouze žákům a strávníkům,

kteří mají objednaný oběd.

Ostatním je vstup do prostoru jídelny zakázán !!!!!!

Strava vydávaná do jídlonosičů je určena k okamžité  spotřebě, nelze jí uchovávat.

 

    

Výdej obědů ve Školní jídelně-výdejně, Masarykovo nám.44, Přelouč

od 11:35 - 11:45  výdej pouze do jídlonosičů

                             (po této době nebude oběd do jídlonosiče vydán) 

od 11:45 - 13:55  výdej pro žáky ZŠ, Masarykovo nám.44

Vstup do prostoru výdejny je dovolen pouze žákům a strávníkům,

kteří mají objednaný oběd.

Ostatním je vstup do prostoru výdejny zakázán !!!!!!

 

Strava vydávaná do jídlonosičů je určena k okamžité  spotřebě, nelze jí uchovávat.

 

UPOZORNĚNÍ pro strávníky a rodiče žáků

Žák má nárok na dotovanou stravu pouze při pobytu ve škole.

Při nepřítomnosti strávníka si strávník stravu odhlašuje i přihlašuje den předem do 14.00 hod. osobně v pokladně, na objednacím boxu, portálu www.strava.cz, telefonicky na telefonním čísle 466 955 157, 466 536 748.

Při onemocnění není možné odebírat státem dotovanou stravu (Školský zákon č.561/2004 Sb. § 119). Do jídlonosiče se poskytuje strava pro žáka za cenu potravin pouze v 1. den nemoci, kdy se strávník odhlásí (§ 4 odst. 9 vyhl. č. 107/2005 Sb).

Upozorňujeme Vás, že v případě odběru jídla mimo prostor školní jídelny, je nutné si přinést pro tento účel tzv. jídlonosič.

Strava vydávaná do jídlonosičů je určena k okamžité  spotřebě, nelze jí uchovávat.

Z bezpečnostních a hygienických důvodů jiný způsob odběru teplých jídel neakceptujeme. 

Obědy do jídlonosičů se vydávají:

školní jídelna, Obránců míru:             od 11:15 – 11:45 hod. 

školní výdejna, Masarykovo nám.:   od  11:35 - 11:45 hod

Pokud mají rodiče zájem odebírat pro dítě stravu i další dny nemoci, musí za tyto dny uhradit plnou cenu oběda (včetně ostatních nákladů).

 

 

—————