Aktuálně

Prodej stravného na měsíc květen 2018

11.06.2015 08:58

Výběr stravného v hotovosti na měsíc květen 2018  v pokladně ŠJ Obránců míru 1025

čtvrtek               26. 4. 2018                             11:00 - 15:00

pátek                 27. 4. 2018                               9:00 - 15:00

pondělí              30. 4. 2018                               9:00 - 16:00

další dny v době pokladních hodin od 11:00 - 14:15 hod

                       Ceny obědů na květen 2018

žáci 7-10 let                                  20  x    23,-- Kč =   460,-- Kč

žáci 11-14 let                                20   x   25,-- Kč =   500,-- Kč

žáci nad 15 let + žáci SŠ                20   x   27,-- Kč =   540,-- Kč                            

ostatní strávníci - jídlonosiče                          cena oběda 68,-- Kč

ostatní strávníci - konzumace jídel v ŠJ           cena oběda 71,-- Kč

                    1. 5. 2018 a 8. 5. 2018 státní svátek  ŠJ nevaří           

     7. 5. 2018 ředitelské volno na školách - ŠJ nevaří  z provozních důvodů

                                         ani pro doplňkovou činnost       

—————

Ceny stravného od 1. dubna 2018

18.02.2013 12:37
 Ceny stravného od 1. dubna 2018

 

 žáci 7-10 let                                                 23,-- Kč

 žáci 11-14 let                                      25,-- Kč

 žáci nad 15 let + studenti SŠ                    27,--Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku. Školní rok se počítá od 1.9. - 31.8.

 

Závodní stravování  a stravování na talíř v ŠJ  (včetně DPH)                   71,--Kč 

 Ostatní strávníci do jídlonosičů  (včetně DPH)                                         68,--Kč

 

- v cenách stravného pro jednotlivé skupiny strávníků je zahrnuta polévka, hlavní jídlo, příloha,  ovoce, zeleninové saláty,  celozrnné výrobky, 0,2 l nápoje (čaj, ovocný nápoj,mléko a v neomezené míře čistá pitná voda) vše dle denní nabídky.

 

Stravování ve školní jídelně se řídí:

Vyhláškou č.107 o školním stravování.doc

Spotřebním košem.docx

Nutricni-doporuceni.pdf

 

—————

Informace o stravování a přihlašovací dokumenty pro strávníky ke stažení

29.08.2013 10:09

 

tel. kontakt ŠJ:                   466 955 157

tel. pokladna (stravné):     466 536 748 (od 11:00 - 14:30 hod)

                   pokladní hodiny:

      (pokladna ŠJ Obránců míru 1025)

pondělí - pátek                   11:00 - 14:30 hod

                                                        

     Informace pro strávníky a pro strávníky, kteří se u nás přihlašuji poprvé.

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ.PDF - vždy přinést při první registraci v naší ŠJ,

Obránců míru 1025, platí i pro Školní jídelnu-výdejnu, Masarykovo nám.44

Platební a objednací podmínky od 1. 4. 2018.doc   žádáme strávníky o  dodržování

platebních podmínek ŠJ Přelouč.

Objednávání stravy přes internetovou stránku www.strava.cz.docx

letak strava.pdf 

Strava_navod.pdf 

Strava_android.pdf

Informace o stravování ve Školní jídelně.docx

Informace o stravování pro žáky ZŠ Masarykovo nám. Přelouč ve školní výdejně.docx

 UPOZORNĚNÍ pro strávníky, rodiče žáků a studentů 

Stravování ve školní jídelně a školní jídelně - výdejně se řídí vnitřním řádem (viz přílohy).

Žák a student má nárok na dotovanou stravu pouze při pobytu ve škole.

Při nepřítomnosti strávníka si strávník stravu odhlašuje i přihlašuje den předem do 14.00 hod. osobně v pokladně, na objednacím boxu, portálu www.strava.cz, telefonicky na telefonním čísle 466 955 157, 466 536 748.

Při onemocnění není možné odebírat státem dotovanou stravu (Školský zákon č.561/2004 Sb. § 119). Do jídlonosiče se poskytuje strava pro žáka za cenu potravin pouze v 1. den nemoci, kdy se strávník odhlásí (§ 4 odst. 9 vyhl. č. 107/2005 Sb).

Upozorňujeme Vás, že v případě odběru jídla mimo prostor školní jídelny, je nutné si přinést pro tento účel tzv. jídlonosič.

Strava vydávaná do jídlonosičů je určena k okamžité  spotřebě, nelze jí uchovávat.

Z bezpečnostních a hygienických důvodů jiný způsob odběru teplých jídel neakceptujeme. 

Obědy do jídlonosičů se vydávají ve Školní jídelně,Obránců míru 1025, v době od 11:15–11:45 hod. 

Ve Školní jídelně - výdejně, Masarykovo nám. se pro nemocné žáky strava do jídlonosičů vydává od 11:35 - 11:45 (pouze první den nemoci).

Pokud mají rodiče zájem odebírat pro dítě stravu i další dny nemoci, musí za tyto dny uhradit plnou cenu oběda (včetně ostatních nákladů):

 

—————