Aktuálně

Obědy dne 27. 9. 2021

02.07.2019 07:41
   

Dne 27. 9. 2021 má ZŠ Smetanova ul. Přelouč a Gymnázium a SOŠ Přelouč ředitelské volno.

Na tento den jsou odhlášeny obědy dětí těchto škol.

ZŠ Masarykovo nám. 44,  Přelouč má výuku dle rozvrhu. Obědy pro tuto školu 

jsou objednané, prosíme o kontrolu přihlášených obědů.

28. 9. 2021  státní svátek - ŠJ nevaří

—————

Výdej obědů

26.03.2015 12:25

ŠJ Obránců míru 1714,  Přelouč

od 11:15  - 12:00  hod  -  jídlonosiče,  cizí strávníci, žáci 1. den nepřítomnosti ve škole          

od 12:00 - 14:15  hod  -  žáci - konzumace oběda v ŠJ

240 míst k sezení

ŠJ–výdejna, Masarykovo nám.  

od 11:30  - 11:45 hod - jídlonosiče -žáci 1. den nepřítomnosti ve škole

od 11:45  - 14:00 hod - žáci - konzumace oběda v ŠJ

108 míst k sezení

Prosíme o dodržování odstupů u výdejních okének!!!  

Hygienická opatření:

- strávník který je v karanténě nebo je umístěn v izolaci, případně má projevy nemoci

  si nemůže  jídlo vyzvednout a je nutné oběd odhlásit

- při vstupu do jídelny je důležité si umýt nebo vydezinfikovat ruce!!!!!

- strávníci mají povinnost nosit respirátory, roušky, nanoroušky, které sundávají pouze 

  při konzumaci oběda a dodržují odstupy min. 1,5 - 2 m. U jednoho stolu sedí maximálně

  4 strávnici.

- strávníci dodržují pokyny dohledu ŠJ

Děkujeme všem strávníkům za spolupráci a pochopení                                                                            

—————

Stravné na školní rok 2021/22

26.01.2021 09:24

Vážení strávníci,

v červenci 2021 začala 1. etapa rekonstrukce centrální Školní jídelny, Obránců míru 1714, Přelouč.Jedná se o stavebně velmi náročnou část rekonstrukce. Z tohoto důvodu od září 2021 do ukončení 1. etapy je omezen výběr druhu oběda. Bude se vařit převážně jedno hlavní jídlo (skladba jídelníčku dle nutričního doporučení). Může nastat situace, kdy budeme nuceni z technických důvodu udělat změnu jídelníčku ze dne na den. I přes výrazné komplikace Vašim dětem poskytneme kvalitní, nutričně vyvážený oběd.

Aktuální informace o stravování budou zveřejňovány na našich webových stránkách a na vašich kontech na www.strava.cz.

Děkujeme za pochopení.  Pracovníci ŠJ Přelouč


Důležité upozornění!!!!

V listopadu 2021 končí podpora starých laminátových karet pro výdej obědů.

ŠJ přechází výhradně na moderní a bezpečnější bezkontaktní výdej stravy.

Pokud mají strávníci ještě laminátovou kartu, prosíme o zakoupení

čipu v ŠJ Obránců míru 1714, Přelouč. Čip je majetkem strávníka a slouží po celou

dobu stravování v ŠJ.

Cena čipu: 120,-- Kč

Pokud strávníci vlastní jiná identifikační média, která jsou kompatibilní s naším výdejním systémem (např. docházkové čipy do škol, ISIC karty, čipy z jiných ŠJ apod.) lze je použít i ve školní jídelně. Toto identifikační médium se musí načíst do naší evidence, a to v pokladně ŠJ, Obránců míru 1714, Přelouč.

tel. kontakt školní jídelna Obránců míru 1714:   466 955 157  od 7:00 - 14:00 

tel. evidence stravného ŠJ Obránců míru 1714: 466 536 748730 143 567

                                                     pondělí - pátek 11:00 - 14:15     

   

Informace o stravování ve Školní jídelně, Obránců míru 1714, Přelouč

a ve Školní jídelně – výdejně, Masarykovo nám. 44, Přelouč

Přihlášení stravování:

 • Pro první registraci k odběru obědů je nutné vyplnit „Přihlášku ke stravování“, kterou obdržíte ve školní jídelně nebo si ji stáhnete  zde: Přihláška ke stravování ŠJ Přelouč.PDF  vyplněnou přinesete osobně do ŠJ Přelouč, Obránců míru 1714, Přelouč.

Ukončení stravování:

Platba obědů:

 • bezhotovostně na účet ŠJ 1507809524/0600   trvalý příkaz z Vašeho účtu
 • variabilní symbol                evidenční číslo strávníka (přidělí ŠJ)

Strava se platí zálohově. Záloha na stravu se hradí maximálně na dva měsíce dopředu. Pokud se strávník nebo zákonný zástupce rozhodne zaplatit zálohu na více období, je tato záloha považována jako dohoda mezi strávníkem nebo zákonným zástupcem strávníka a školní jídelnou

Bezhotovostní placení obědů: strávník (nebo jeho zákonný zástupce) bude pravidelně každý měsíc nejdéle do 22. dne v měsíci převádět ze svého účtu na účet školní jídelny průměrnou měsíční částku za obědy, tj. mladší žáci (7-14 let) 500,-- Kč, starší žáci a žáci střední školy 600,--Kč. Platby bez variabilního symbolu nezasílejte – nelze je zařadit.

Změna účtu: - písemně, lze i na e-mail: jidelna.prelouc@seznam.cz

První platbu na nový školní rok je nutno provést tak, aby došla na účet školní jídelny

do 25.srpna.

Pokud nejsou na „kontě“ peníze, nelze obědy přihlásit!!!!!

Na červenec a srpen se obědy neplatí, tedy v červnu a v červenci zálohu neposílejte!

Strávníci si musí zakoupit čip pro výdej obědu v kanceláři pro evidenci stravného.

Čip je majetkem strávníka a platí po celou dobu docházky do školní jídelny. Bez čipu nelze oběd vydat.

Cena čipu: 120,-- Kč

Pokud strávníci vlastní jiná identifikační média, která jsou kompatibilní s naším výdejním systémem (např. docházkové čipy do škol, ISIC karty, čipy z jiných škol) lze je použít i ve školní jídelně. Toto identifikační médium se musí načíst do naší evidence, a to v pokladně ŠJ, Obránců míru 1714, Přelouč.

Ceny obědů:

 • mladší žáci   7 – 10 r.             25,-- Kč
 • starší žáci   11 -  14 r.            27,-- Kč
 • žáci nad 15 r.                         29,-- Kč   
 • cizí strávníci – jídlonosiče       70,-- Kč včetně 15 % DPH
 • ostatní strávníci na talíř          73,-- Kč včetně  10 % DPH

Do věkových skupin jsou žáci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku. Školní rok se počítá od 1.9. - 31.8.

Přihlášení, odhlášení a změny obědů:

 • po připsání platby na účet ŠJ se automaticky přihlásí oběd č. 1. do celé výše platby.
 • V případě, že nechcete automaticky objednávat obědy a budete si je objednávat přes www.strava.cz výhradně sami, prosíme o nahlášení této změny ŠJ.
 • Pokud strávník dopředu ví, že nebude odebírat všechny dny v týdnu, muže si určit zálohu úměrně nižší a musí nahlásit v kanceláři ŠJ, které dny v týdnu bude na obědy chodit. 
 • Pro sledování stavu „konta“, přihlášených obědů, odhlašování, přihlašování a změny druhu oběda využívat internetové objednávání na www.strava.cz (kód ŠJ 0194 )  Objednávání stravy na www.strava.cz.docx , Strava navod.pdf nebo objednací box v jídelně a výdejně. objednací box ve Školní jídelně, Obránců míru 1714, Školní jídelně-výdejně, Masarykovo nám 44
 • Přihlášení a odhlášení stravy na následující den nejpozději do 14:00 hod předešlého dne.To platí i pro objednávání jiného chodu jídla než č. 1. Přihlášení, odhlášení nebo změna druhu oběda není po této době možná. 
 • nevyzvednutá strava propadá
 • na následující den lze oběd změnit i telefonicky 466 955 157 od 7:00- 14:00 hod, 466 536 748 od 11:00-14:00 hod, e-mailem:jidelna.prelouc@seznam.cz

—————


Fotogalerie: Aktuálně

Tato fotogalerie je prázdná.