Aktuálně

Prodej stravného na prosinec 2018

11.06.2015 08:58

Výběr stravného v hotovosti na měsíc leden 2019 v pokladně ŠJ Obránců míru 1025

čtvrtek                20. 12. 2018                             11:00 - 15:00

pátek                   21. 12. 2018                              9:00 - 14:00

středa                    2.  1. 2019                               9:00 - 16:00

další dny v době pokladních hodin od 11:00 - 14:30 hod

                       Ceny obědů na leden 2019

žáci 7-10 let                                    21  x   24,-- Kč =   504,-- Kč

žáci 11-14 let                                  21  x   26,-- Kč =   546,-- Kč

žáci nad 15 let + žáci SŠ                 21  x   28,-- Kč =   588,-- Kč                            

ostatní strávníci - jídlonosiče                          cena oběda 68,-- Kč

ostatní strávníci - konzumace jídel v ŠJ           cena oběda 71,-- Kč

   v pátek 21. 12. 2018 výdej obědů do 14:00 hod

 

Žáci Gymnázia a SOŠ Přelouč mají dne 21.12.2018

ředitelské volno, obědy budou automaticky odhlášeny.

    

od 22. 12. 2018 - 2. 1. 2019 vánoční prázdniny ŠJ nevaří

                              ŠJ vaří od 3. 1. 2019    

—————

Informace o stravování a přihlašovací dokumenty pro strávníky ke stažení

29.08.2018 10:09

 

tel. kontakt ŠJ:                   466 955 157

tel. pokladna (stravné):     466 536 748 (od 11:00 - 14:30 hod)

                   pokladní hodiny:

      (pokladna ŠJ Obránců míru 1025)

pondělí - pátek                   11:00 - 14:30 hod

                                                        

     Informace pro strávníky a pro strávníky, kteří se u nás přihlašuji poprvé.

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ.pdf  vždy přinést při první registraci v naší ŠJ,

Obránců míru 1025, platí i pro Školní jídelnu-výdejnu, Masarykovo nám.44

Platební a objednací podmínky od 1. 9. 2018.pdf žádáme strávníky o  dodržování

platebních podmínek ŠJ Přelouč.

Objednávání stravy přes internetovou stránku www.strava.cz.docx

letak strava.pdf 

Strava_navod.pdf 

Strava_android.pdf

Informace o stravování ve Školní jídelně.docx

Informace o stravování pro žáky ZŠ Masarykovo nám. Přelouč ve školní výdejně.docx

 UPOZORNĚNÍ pro strávníky, rodiče žáků a studentů 

Stravování ve školní jídelně a školní jídelně - výdejně se řídí vnitřním řádem (viz přílohy).

Vnitřní řád Školní jídelny Přelouč od 1.9.2018.pdf

Vnitřní řád výdejny Masarykovo nám Přelouč od 1.9. 2018.pdf

Žák a student má nárok na dotovanou stravu pouze při pobytu ve škole.

Při nepřítomnosti strávníka si strávník stravu odhlašuje i přihlašuje den předem do 14.00 hod. osobně v pokladně, na objednacím boxu, portálu www.strava.cz, telefonicky na telefonním čísle 466 955 157, 466 536 748.

Při onemocnění a v době nepřítomnosti ve škole není možné odebírat státem dotovanou stravu (Školský zákon č.561/2004 Sb. § 119). Do jídlonosiče se poskytuje strava pro žáka za cenu potravin pouze v 1. den nemoci, kdy se strávník odhlásí (§ 4 odst. 9 vyhl. č. 107/2005 Sb).

Upozorňujeme Vás, že v případě odběru jídla mimo prostor školní jídelny, je nutné si přinést pro tento účel tzv. jídlonosič.

Strava vydávaná do jídlonosičů je určena k okamžité  spotřebě, nelze jí uchovávat.

Z bezpečnostních a hygienických důvodů jiný způsob odběru teplých jídel neakceptujeme. 

Obědy do jídlonosičů se vydávají ve Školní jídelně,Obránců míru 1025, v době od 11:15–11:45 hod. 

Ve Školní jídelně - výdejně, Masarykovo nám. se pro nemocné žáky strava do jídlonosičů vydává od 11:35 - 11:45 (pouze první den nemoci).

Pokud mají rodiče zájem odebírat pro dítě stravu i další dny nemoci, musí za tyto dny uhradit plnou cenu oběda (včetně ostatních nákladů):

 

—————

Ceny stravného od 1.září 2018

18.02.2013 12:37
 Ceny stravného od 1. září 2018

 

 žáci 7-10 let                                                 24-- Kč

 žáci 11-14 let                                      26,-- Kč

 žáci nad 15 let + studenti SŠ                    28,--Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku. Školní rok se počítá od 1.9. - 31.8.

 

Závodní stravování  a stravování na talíř v ŠJ  (včetně DPH)                   71,--Kč 

 Ostatní strávníci do jídlonosičů  (včetně DPH)                                         68,--Kč

 

- v cenách stravného pro jednotlivé skupiny strávníků je zahrnuta polévka, hlavní jídlo, příloha,  ovoce, zeleninové saláty,  celozrnné výrobky, 0,2 l nápoje (čaj, ovocný nápoj,mléko a v neomezené míře čistá pitná voda) vše dle denní nabídky.

 

Stravování ve školní jídelně se řídí:

Vyhláškou č.107 o školním stravování.doc

Spotřebním košem.docx

Nutricni-doporuceni.pdf

 

—————

Výdej obědů a informace o stravování

26.03.2015 12:25

           

Výdej obědů ve Školní jídelně Přelouč, Obránců míru 1025, Přelouč

od 11:15 - 11:45 výdej do jídlonosičů 

                              (platí pro všechny strávníky, kteří si odebírají

                                stravu do jídlonosičů tj. i pro rodiče žáků.

                               Po této době nebude oběd do jídlonosiče

                                 vydán!!!!!!!!!!)

od  11:45 - 14:15 žáci a ostatní strávníci na talíř

      14:15 - 14:30 pouze žáci Gymnázia a SOŠ Přelouč 

 

Vstup do prostoru jídelny je dovolen pouze žákům a strávníkům,

kteří mají objednaný oběd.

Ostatním je vstup do prostoru jídelny zakázán !!!!!!

Strava vydávaná do jídlonosičů je určena k okamžité  spotřebě, nelze jí uchovávat.

 

    

Výdej obědů ve Školní jídelně-výdejně, Masarykovo nám.44, Přelouč

od 11:35 - 11:45  výdej pouze do jídlonosičů

                             (po této době nebude oběd do jídlonosiče vydán) 

od 11:45 - 13:55  výdej pro žáky ZŠ, Masarykovo nám.44

Vstup do prostoru výdejny je dovolen pouze žákům a strávníkům,

kteří mají objednaný oběd.

Ostatním je vstup do prostoru výdejny zakázán !!!!!!

 

Strava vydávaná do jídlonosičů je určena k okamžité  spotřebě, nelze jí uchovávat.

 

UPOZORNĚNÍ pro strávníky a rodiče žáků

Žák má nárok na dotovanou stravu pouze při pobytu ve škole.

Při nepřítomnosti strávníka si strávník stravu odhlašuje i přihlašuje den předem do 14.00 hod. osobně v pokladně, na objednacím boxu, portálu www.strava.cz, telefonicky na telefonním čísle 466 955 157, 466 536 748.

Při onemocnění není možné odebírat státem dotovanou stravu (Školský zákon č.561/2004 Sb. § 119). Do jídlonosiče se poskytuje strava pro žáka za cenu potravin pouze v 1. den nemoci, kdy se strávník odhlásí (§ 4 odst. 9 vyhl. č. 107/2005 Sb).

Upozorňujeme Vás, že v případě odběru jídla mimo prostor školní jídelny, je nutné si přinést pro tento účel tzv. jídlonosič.

Strava vydávaná do jídlonosičů je určena k okamžité  spotřebě, nelze jí uchovávat.

Z bezpečnostních a hygienických důvodů jiný způsob odběru teplých jídel neakceptujeme. 

Obědy do jídlonosičů se vydávají:

školní jídelna, Obránců míru:             od 11:15 – 11:45 hod. 

školní výdejna, Masarykovo nám.:   od  11:35 - 11:45 hod

Pokud mají rodiče zájem odebírat pro dítě stravu i další dny nemoci, musí za tyto dny uhradit plnou cenu oběda (včetně ostatních nákladů).

 

 

—————