Aktuálně

Vyúčtování a konec školního roku 2023/2024

14.06.2024 00:00

Stravování do 30. 6. 2024

Prosíme o kontrolu přihlášené stravy na 28. 6. 2024 - vysvědčení. Pokud nepůjdete na oběd, prosíme o odhlášení.

Konec odhlášek na tento den je 27. 6. 2024 do 14:00 hod. Dne 28. 6. 2024 již nebudou odhlášky přijímány.

Výdej obědů 28. 6. 2023 - od 10:00 - 13:00 hod

 

Přeplatky za stravné k 30. 6. 2024 budou převedeny do školního

roku 2024/25.

Pokud budete chtít přeplatky vrátit, požádejte si o navrácení:

e-mailem: jidelna.prelouc@seznam.cz (uveďte č.účtu na který chcete

přeplatek vrátit) nebo na tel. č. 730 143 567

Výši přeplatků zjistíte na Vašem kontě na www.strava.cz

Informace o stravování v ŠJ

14.06.2024 00:00

Strávníci, kteří nastupují poprvé v září do škol (ZŠ Smetanova ul., ZŠ Nám. TGM, GYGR Přelouč)

se mohou do školní jídelny přihlásit již v nyní tj. květen, červen a část července)

Pro první registraci přinést přihlášku (viz informace níže)

PO - PÁ 11:00 - 14:00 hod - v ŠJ, Obránců míru 1714

 

 Informace o stravování ve Školní jídelně, Obránců míru 1714, Přelouč

a ve Školní jídelně – výdejně, Masarykovo nám. 44, Přelouč

 

Ceny obědů:

 • mladší žáci   7 – 10 r.             33,-- Kč
 • starší žáci   11 -  14 r.             35,-- Kč
 • žáci nad 15 r.                         37,-- Kč   
 • cizí strávníci – jídlonosiče        91,-- Kč včetně  DPH
 • ostatní strávníci na talíř            93,-- Kč včetně  DPH

Do věkových skupin jsou žáci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku. Školní rok se počítá od 1.9. - 31.8.

Nezapomeňte si upravit měsíční zálohy na obědy.

Výdej obědů jídelna Obránců míru 1714, Přelouč ZŠ Smetanova Přelouč a GYGR Přelouč

Po – pá od 11:15– 12:00 hod – výdej do vlastních jídlonosičů - cizí strávníci 

                                               a žáci v případě prvního dne nemoci 

                                              po této době nebude do jídlonosičů oběd 

                                              vydán

                                               ŠJ neposkytuje jednorázové jídlonosiče

                 12:00 – 14:00 hod – výdej na talíř

                  14:00 - 14:15 hod - výjimečně vlastní jídlonosiče

                                                              

 Počet mírst k sezení 224

Výdejna ŠJ Masarykovo nám. 44 - ZŠ, Masarykovo nám.45. Přelouč

Po - pá  od 11:30 – 12:00 hod – výdej do vlastních jídlonosičů v případě 

                                               prvního dne nemoci žáka, po této době 

                                              nebu do jídlonosičů oběd vydán

                                               ŠJ neposkytuje jednorázové jídlonosiče

                  12:00 – 14:00 hod – výdej na talíř

 

Přihlášení, odhlášení a změny obědů:

 • Pro první registraci k odběru obědů je nutné vyplnit „Přihlášku ke stravování“, kterou obdržíte ve školní jídelně nebo si ji stáhnete  zde: Přihláška ke stravování v ŠJ Přelouč.pdf vyplněnou přinesete osobně do ŠJ Přelouč, Obránců míru 1714, Přelouč.

Ukončení stravování:

Platba obědů:

 • bezhotovostně na účet ŠJ 1507809524/0600   trvalý příkaz z Vašeho účtu
 • variabilní symbol                evidenční číslo strávníka (přidělí ŠJ při prvním přihlášení)
 • hotovost                             vyjímečně - pouze PO - PÁ 11:00 - 14:00 hod

Strava se platí zálohově. Záloha na stravu se hradí maximálně na dva měsíce dopředu. Pokud se strávník nebo zákonný zástupce rozhodne zaplatit zálohu na více období, je tato záloha považována jako dohoda mezi strávníkem nebo zákonným zástupcem strávníka a školní jídelnou

Bezhotovostní placení obědů: strávník (nebo jeho zákonný zástupce) bude pravidelně každý měsíc nejdéle do 22. dne v měsíci převádět ze svého účtu na účet školní jídelny průměrnou měsíční částku za obědy, tj. mladší žáci (7-14 let) 700,-- Kč, starší žáci a žáci střední školy 750,--Kč. Platby bez variabilního symbolu nezasílejte – nelze je zařadit.

Změna účtu: - písemně, lze i na e-mail: jidelna.prelouc@seznam.cz

První platbu na nový školní rok je nutno provést tak, aby došla na účet školní jídelny

do 25.srpna - noví strávníci až po přihlášení a obdržení VS tj. po 26. 8. 2024

Pokud nejsou na „kontě“ peníze, nelze obědy přihlásit!!!!!

Na červenec a srpen se obědy neplatí, tedy v červnu a v červenci zálohu neposílejte!

Strávníci si musí zakoupit čip pro výdej obědu v kanceláři pro evidenci stravného.

Čip je majetkem strávníka a platí po celou dobu docházky do školní jídelny. Bez čipu nelze oběd vydat.

Cena čipu: 120,-- Kč

Pokud strávníci vlastní jiná identifikační média, která jsou kompatibilní s naším výdejním systémem (např. docházkové čipy do škol, ISIC karty, čipy z jiných škol) lze je použít i ve školní jídelně. Toto identifikační médium se musí načíst do naší evidence, a to v kanceláři pro evidenci stravného v ŠJ, Obránců míru 1714, Přelouč.

Přihlášení, odhlášení a změny obědů:

 • při bezhotovostních platbách se automaticky přihlašuje oběd č. 1. do celé výše platby.
 • V případě, že nechcete automaticky objednávat obědy a budete si je objednávat přes www.strava.cz výhradně sami, prosíme o nahlášení této změny ŠJ.
 • Přihlášení obědů, odhlašování a změny druhu oběda přes  www.strava.cz (kód ŠJ 0194 )  nebo na objednacích boxech v jídelně a výdejně (návody:  Strava_android a iOS.pdf ) Změny na následující den nejpozději do 14:00 hod předešlého pracovního dne.
 •  telefonicky 730 143 567 ne SMS od 7:00- 14:00 hod466 955 157 od 7:00-12:00 hod, e-mailem:jidelna.prelouc@seznam.cz - na následující den.
 • předem známá nepřítomnost se odhlašuje předem, v den výdeje oběda budou akceptovány odhlášky pouze z důvodu nemoci
 • nevyzvednutá strava propadá