Školní jídelna-výdejna, Masarykovo nám. 44, Přelouč

Vnitřní řád výdejny Masarykovo nám Přelouč od 1.4.2018.doc

Informace o stravování pro žáky ZŠ Masarykovo nám. Přelouč ve školní výdejně.docx

Objednávání stravy přes internetovou stránku www.strava.cz.docx

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ.PDF

UPOZORNĚNÍ pro strávníky a rodiče žáků

Žák má nárok na dotovanou stravu pouze při pobytu ve škole.

Při nepřítomnosti strávníka si strávník stravu odhlašuje i přihlašuje den předem do 14.00 hod. osobně v pokladně, na objednacím boxu, portálu www.strava.cz, telefonicky na telefonním čísle 466 955 157, 466 536 748.

Při onemocnění není možné odebírat státem dotovanou stravu (Školský zákon č.561/2004 Sb. § 119). Do jídlonosiče se poskytuje strava pro žáka za cenu potravin pouze v 1. den nemoci, kdy se strávník odhlásí (§ 4 odst. 9 vyhl. č. 107/2005 Sb).

Upozorňujeme Vás, že v případě odběru jídla mimo prostor školní výdejny, je nutné si přinést pro tento účel tzv. jídlonosič.

Strava vydávaná do jídlonosičů je určena k okamžité  spotřebě, nelze jí uchovávat.

Z bezpečnostních a hygienických důvodů jiný způsob odběru teplých jídel neakceptujeme. 

Obědy do jídlonosičů se vydávají ve školní výdejně v době od 11:35 – 11:45 hod. 

Pokud mají rodiče zájem odebírat pro dítě stravu i další dny nemoci, musí za tyto dny uhradit plnou cenu oběda (včetně ostatních nákladů).