Výdej obědů a informace o stravování

26.03.2015 12:25

           

Výdej obědů ve Školní jídelně Přelouč, Obránců míru 1714, Přelouč

od 11:15 - 11:45 výdej do jídlonosičů 

                              (platí pro všechny strávníky, kteří si odebírají

                                stravu do jídlonosičů tj. i pro rodiče žáků.

                               Po této době nebude oběd do jídlonosiče

                                 vydán!!!!!!!!!!)

od  11:45 - 14:15 žáci a ostatní strávníci na talíř

      14:15 - 14:30 pouze žáci Gymnázia a SOŠ Přelouč 

 

Vstup do prostoru jídelny je dovolen pouze žákům a strávníkům,

kteří mají objednaný oběd.

Ostatním je vstup do prostoru jídelny zakázán !!!!!!

Strava vydávaná do jídlonosičů je určena k okamžité  spotřebě, nelze jí uchovávat.

 

    

Výdej obědů ve Školní jídelně-výdejně, Masarykovo nám.44, Přelouč

od 11:35 - 11:45  výdej pouze do jídlonosičů

                             (po této době nebude oběd do jídlonosiče vydán) 

od 11:45 - 13:55  výdej pro žáky ZŠ, Masarykovo nám.44

Vstup do prostoru výdejny je dovolen pouze žákům a strávníkům,

kteří mají objednaný oběd.

Ostatním je vstup do prostoru výdejny zakázán !!!!!!

 

Strava vydávaná do jídlonosičů je určena k okamžité  spotřebě, nelze jí uchovávat.

 

UPOZORNĚNÍ pro strávníky a rodiče žáků

Žák má nárok na dotovanou stravu pouze při pobytu ve škole.

Při nepřítomnosti strávníka si strávník stravu odhlašuje i přihlašuje den předem do 14.00 hod. osobně v pokladně, na objednacím boxu, portálu www.strava.cz, telefonicky na telefonním čísle 466 955 157, 466 536 748.

Při onemocnění není možné odebírat státem dotovanou stravu (Školský zákon č.561/2004 Sb. § 119). Do jídlonosiče se poskytuje strava pro žáka za cenu potravin pouze v 1. den nemoci, kdy se strávník odhlásí (§ 4 odst. 9 vyhl. č. 107/2005 Sb).

Upozorňujeme Vás, že v případě odběru jídla mimo prostor školní jídelny, je nutné si přinést pro tento účel tzv. jídlonosič.

Strava vydávaná do jídlonosičů je určena k okamžité  spotřebě, nelze jí uchovávat.

Z bezpečnostních a hygienických důvodů jiný způsob odběru teplých jídel neakceptujeme. 

Obědy do jídlonosičů se vydávají:

školní jídelna, Obránců míru:             od 11:15 – 11:45 hod. 

školní výdejna, Masarykovo nám.:   od  11:35 - 11:45 hod

Pokud mají rodiče zájem odebírat pro dítě stravu i další dny nemoci, musí za tyto dny uhradit plnou cenu oběda (včetně ostatních nákladů).

 

 

—————

Zpět